Yat Kaptanı (149 GT) yeterliği almak için müracaat edenlerden;

  1. 18 yaşını bitirmiş ve en az lise mezunu olup Kısa Mesafe Telsiz Operatörü belgesine sahip olmak ve,
  2. Usta gemici veya güverte lostromosu yeterliğine sahip olup en az altı ay deniz hizmetinde bulunduktan sonra, Yönergede belirtilen Yat Kaptanı (149 GT) eğitimini yetkilendirilmiş eğitim kurumlarında almak veya,
  3. Yönergede belirtilen Yat Kaptanı (149 GT) eğitimini yetkilendirilmiş eğitim kurumlarında almak ve tam boyu on beş metreden uzun ticari yatlarda, yolcu motorlarında veya gezinti-tenezzüh teknelerinde toplam üç ay süreyle deniz eğitimi yapmış olmak,

 İdarenin öngördüğü sınavda başarılı olanlar Yat Kaptanı (149 GT) yeterliğini almaya hak kazanırlar.

TEL:  0(212) 220 00 99

Ücretsiz bilgi almanız için sizi arayalım!